Családmodell – a család, mint modell

Előadás Deákiban (Szlovákia) június 24-én, 14:30-tól 16:00-ig.

A család, mint modell a gondoskodás dimenziójában negyed milliárd éves. A dinoszauruszoknál már voltak olyan fajok, melyek védték tojásaikat, a fészekhagyó fiókákról (csibék-:)) pedig már gondoskodott a csoport (csorda:-)). A madaraknál már megfigyelhető a szülőtársak együttműködése a fiókák felnevelésében. Sőt, a kolóniában élő madaraknál már csoportos gondoskodás is megjelenik.

A homo sapiens hordáiban a különböző életszakaszokban más-más gondoskodásmód jelenik meg. Amint önálló mozgásra képes a gyerek, úgy jelenik meg körülötte a horda egyre több tagja a gondoskodás szerepkörében is. A rokoni alapon szerveződő gondoskodás egyre inkább területi (territoriális) alapra helyeződik.

Az találkozó keretében ezt a fogalmi hálót használva a család, mint modell működését és a párkapcsolatra épülő családmodell lehetőségeit vizsgáljuk. Különösen tekintettel kell lennünk arra, hogy evolúciós keretek között alig értelmezhető új kihívás az idősekről való gondoskodás.

Bízunk abban, hogy értő közönséggel együttműködve találunk biztató megoldásokat.

Baktay Zelka és Baktay Miklós

Az optimalizálás döccenői

A tévénézés „csinálás”? A „mit lát a gyerek” témánál nagyszülőként is vegyétek figyelembe az életkori besorolásokat! Társas dimenzió és kortárs közösség – gyerekek a rokonságból. Az idősebb gyerek, mint példa.

Az irányítás kockázatai

Az egyik szülő túlkontrollál, a másik meg kivonul? Miben gátol az irányítás és szuperszülőség? Na jó, de akkor hogyan csináljuk? Hogyan hangolódjunk együttgondolkodásra és közös örömre?

A kistesóról, de tényleg!

A kicsi rangsorküzdelmei és a családi rendszer. Nevelés versus együttműködési minták. Miért kerüljük a nagyobb gyerek fegyelmezését a kicsi előtt? A kialakult rend elfogadtatása.