Padon kuporgás 1. – Reggeli öltözés

Az ovi az öltözőben kezdődik. Szánj erre sok időt! Még annak is a kétszeresét, amit most soknak gondolsz. Örülj a gyerekednek és nyugiban figyelj. A többi szülő gyerekét IS hagyd békén.  A „ki jön érted délután” kérdéseket még otthon vagy odafelé menet, útközben beszéljük meg! Az öltözői lét és a csoportszobába lépés már az óvodai létre hangolódást segítse!

Padon kuporgás 2. – Délutáni öltözés

Az ovi az öltözőben végződik. Erre is szánj sok-sok időt! Hagyd áthangolódni: elengedni az ovis társakat és élményeket és megérkezni hozzád. A te „ovis gyereked” más, mint a te óvodáskorú gyereked, aki veled van, akit te ismersz.

Pszichoanalízis – Mikor fogunk tudni valamit az oviról?

Fiatal felnőttkori pszichoanalízis és az ovis emlékek? A tudattalan révén mégiscsak van hozzáférés az ovis élményekhez! Hogyan közelíthetünk az élményekhez ovis korban a narráció eszköztárával?  Úgy, hogy engedjük/segítjük neki elmondani a szeme előtt lepergő belső képeket. Íg y még akár elaludni is segíthetünk neki…

Befolyásunk határai és szakirodalom az ovihoz

Bébé, aki nem tudja elmesélni iskolai élményeit, és aki legjobb barátjával, Petárral egészen más viszonyba kerül az iskolában. Hogyan segíthetjük ovis gyerekünk kapcsolatait?  Mit tudunk tenni és hol van a hatóképességünk határa? A beavatkozás a gyerek ovis szerepét lehetetlenítheti el.

Az óvónénik (óvodapedagógusok) a tudás letéteményesei?

Régen talán így volt. Mára ez sokat változott. A tudás hozzáférhetősége és a Cifra palota. Ovis étrend és a szülők dietetikai ismeretei. A család az intézménynek ma már egyenrangú partnere. Nincs olyan kiválósága az intézménynek, ami feltétlen tekintélyt jelentene.

Miért tiszteljük az óvónőt?

Úgy gondoljuk, a tisztelet mégiscsak szükséges. És lehetséges is. Hiszen az óvónő képes a gyerekünkben örömét lelni, képes látni őt ovis mivoltában, az ovis kis hordájában. Képes szeretni a gyerekünket. Ő az az együtt élő megfigyelő, aki benne van a gyerekünk óvodai életében. Ne kérjük őt számon, mert azzal csak rombolunk. Inkább adjunk neki bizalmat és tiszteletet, mert ezzel építünk.